วัน/เดือน/ปี

ภาพเหตุการณ์
  14 มิถุนายน 2564 บรรยากาศวันรับหนังสือนักเรียน ม.1 และ ม.4
  15 มิถุนายน 2564 บรรยากาศวันรับหนังสือนักเรียน ม.2 และ ม.3
  16 มิถุนายน 2564 บรรยากาศวันรับหลังสือนักเรียน ม.5 และ ม.6
  1 กรกฎาคม 2564 เปิดเรียน On Side วันแรก 1/2564
  12 กรกฎาคม 2564 บรรยากาศรับสมัครและรายงานตัว นศท.ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
  30 กรกฎาคม 2564 คุณชฎาธาร ศรีพัฒน์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน มอบทุนการศึกษา
  13 สิงหาคม 2564 ประชุมชี้แจงโครงการ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน
  18 สิงหาคม 2564 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
   
   
   
     
     
     
 
 

Copyright © 2015. All Rights Reserved