วัน/เดือน/ปี

ภาพเหตุการณ์
  14 มิถุนายน 2564 บรรยากาศวันรับหนังสือนักเรียน ม.1 และ ม.4
  15 มิถุนายน 2564 บรรยากาศวันรับหนังสือนักเรียน ม.2 และ ม.3
  16 มิถุนายน 2564 บรรยากาศวันรับหลังสือนักเรียน ม.5 และ ม.6
  1 กรกฎาคม 2564 เปิดเรียน On Side วันแรก 1/2564
  12 กรกฎาคม 2564 บรรยากาศรับสมัครและรายงานตัว นศท.ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
  30 กรกฎาคม 2564 คุณชฎาธาร ศรีพัฒน์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน มอบทุนการศึกษา
  13 สิงหาคม 2564 ประชุมชี้แจงโครงการ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน
  18 สิงหาคม 2564 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
  28 สิงหาคม 2564 "ทศตรี ครูดีศรีพังงา 64"
  11 กันยายน 2564 มุฑิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ 64
  13 ตุลาคม 2564 พิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึก 13 ตุลาคม 2564
  18 ตุลาคม 2564 นักเรียน ม.3 และ ม.6 เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19
  19 ตุลาคม 2564 นักเรียน ม.1 เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19
  27 ตุลาคม 2564 นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 (รอบเก็บตก)
  1 พฤศจิกายน 2564 เปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 2/2564
  4 พฤศจิกายน 2564 พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
  5 พฤศจิกายน 2564 นายอำเภอตรวจเยี่ยมหลังเปิดภาคเรียน 2/2564
  6 พฤศจิกายน 2564 บริษัทโมเดิร์นเทจ และโฮมโปร ภูเก็ต มอบเงินสนับสนุน/อุปกรณ์การเรียน
  17 พฤศจิกายน 2564 ร่วมศึกษาดูงานการประเมินผลดำเนินการ To Be Number One
  18 พฤศจิกายน 2564 MEP English Camp 2021
  23 พฤศจิกายน 2564 อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) 2564
  26 พฤศจิกายน 2564 อบรมออนไลน์นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3
  30 พฤศจิกายน 2564 กิจกรรมสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์
  5 ธันวาคม 2564 กิจกรรม Southern EP/MEP Open House 2021 ครั้งที่ 14
  5 ธันวาคม 2564 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จินตลีลาประกอบเพลง วันยาเสพติด จ.พังงา
  5 ธันวาคม 2564 กิจกรรมน้อมรำลึก 5 ธันวาคม 2564
  15 ธันวาคม 2564 สารานุกรมพระราชทาน เล่ม 42
  17 ธันวาคม 2564 การประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 50
  24 ธันวาคม 2564 กิจกรรมวันคริสต์มาส 2564
  24 ธันวาคม 2564 รับโล่และเกียรติบัตร โรงเรียนมีผลการทดสอบ O-NET คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563
  28 ธันวาคม 2564 ยินดีต้อนรับและแสดงความยินดีแก่ ครูมนัสวี นิจการ
  29 ธันวาคม 2564 บรรยากาศสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
  30 ธันวาคม 2564 กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565
  30 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหาร ครู มอบกระเช้าเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565
  7 มกราคม 2565 รับโล่/เกียรติบัตร รร.ผลสอบ O-NET คะแนนสูงกว่าระดับประเทศ 2563
  21 มกราคม 2565 กิจกรรมลูกเสือพระราชทานในสถานศึกษา 2565
  1 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ว่าฯพังงา ให้โอวาทแก่นักเรียนทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 11,12,13
  10 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย 65
  14 กุมภาพันธ์ 2565 บรรยากาศสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2565
  27 กุมภาพันธ์ 2565 บรรยากาศสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565
  3 มีนาคม 2565 โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ อบจ.พังงา
  7 มีนาคม 2565 บรรยากาศสอบคัดเลือกนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ 2565
  10 มีนาคม 2565 รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ 2565
  11 มีนาคม 2565 "Thai Children Scholarship Project"
   
   
   
     
     
     
 
 

Copyright © 2015. All Rights Reserved