Follow Us :
 
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันประกาศ   หมดอายุข่าว

 

 
 
- พิธีมอบทุนการศึกษา
  -
- มอบเกียรติบัตร MEP   -
- อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย SMTE 1-5 พย 65   -
- อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ห้องเรียนพิเศษ SMP 16-17 พย 65    -
- กิจกรรมค่ายสนุกคิดกับโครงงานวิทยาศาสตร์   -
- MEP English Camp 2022   -
- ทดสอบ CEFR ของคณะผู้บริหารโรงเรียน ในจังหวัดพังงา   -
- กิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
  -
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะดิจิตอลและทักษะการจัดการเรียนรู้    -
- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง   -
- บริจาคโลหิต   -
- กีฬาสี ภาคเรียนที่ 2-2565   -
- รางวัลอาสาสมัคร เอเอฟเอส ดีเด่น ประจำปี 2565   -
- ร่วมถวายพระพรต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ฯ
  -
- มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รางวัลในการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่70 ระดับสพม.
  -
- ถ่ายภาพติดบัตรแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคใต้   -
- พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด    -
- ร่วมสวดมนต์บูชาธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ   -
- กิจกรรมวันคริสต์มาส   -
- กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่   -
- ร่วมลงนามการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี   -
- ประชุมเชิงปฎิบัติการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษา   -
- กิจกรรมวันครู   -
- กิจกรรมค่ายเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ   -
-การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำร่างหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ   -
- การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติครั้งที่ 70 ณ จังหวัดสตูล   -
- ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"   -
- ทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    -
- ทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    -
- ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 45   -
- สถานที่จัดกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2/2565    -
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำร่างหลักสูตร และแนวทางการจัดการเรียนรู้สำหรับห้องเรียน โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ   -
- อบรมขยายผลการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA1) เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ   -
- รับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ “KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น” 2566   -
- กิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ (ค่ายวิชาการ)   -
- ปฏิทินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566   -
- ร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด ประจำปี 2566   -
- ร่วมการประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดสอบ O-NET    
- กิจกรรมแนะแนว เพื่อประชาสัมพันธ์ในการสมัครเรียนต่อ    
- ร่วมกิจกรรมดาราศาสตร์ออนไลน์ (NARIT Astronomical Society; NAS Online 2023) ร่วมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)    
- ตรวจสอบห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ และรายละเอียดการเข้าสอบ O-NET ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566    
- ประกาศรับนักเรียน ม.1 ม.4 ห้องเรียน SMP SMTE และ MEP    
- มอบเกียรติบัตร "ธนาคารความดี"    
 
   
     
  <
 
 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331  E-mail : takuapasena@sena.ac.th
Web Master : JETSADAKORN THONGTHAWING
Copyright © 2015. All Rights Reserved.