การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
นักเรียน ม.1 และ ม.4   ประเภทห้องเรียนทั่วไป

1. ประกาศรายชื่อและห้องสอบ นักเรียน ม.1 และ ม.4 >>> คลิก
2. ระเบียบปฏิบัติของผู้เข้าสอบคัดเลือก >>> คลิก
3. แนวทางการจัดการสอบคัดเลือกนักเรียน >>> คลิก
4. รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน >>> คลิก
5. พิมพ์ใบสมัครออนไลน์ >>> คลิก
6. แบบเก็บข้อมูลทะเบียนนักเรียนสำหรับยื่นสมัครเรียน >>> คลิก

 

การรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563


 

ตารางเรียนช่วงทดสอบระบบการเรียนออนไลน์
18 พ.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563

1. ชั้น ม.1 (ห้องเรียนพิเศษ ม.1/8, ม.1/9, ม.1/10)
ห้องอื่นรอประมาณกลางเดือน มิ.ย.63
>>> คลิก
2. ชั้น ม.2 >>> คลิก
3. ชั้น ม.3 >>> คลิก
4. ชั้น ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ ม.4/8)
ห้องอื่นรอประมาณกลางเดือน มิ.ย. 63
>>> คลิก
5. ชั้น ม.5 >>> คลิก
6. ชั้น ม.6 >>> คลิก

 

ประชาสัมพันธ์

มูลนิธิ AFS ประเทศไทย เปิดรับสมัคร
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 60 (พ.ศ.2564-2565)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 63 - 13 ก.ค. 63
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ www.afsthailand.org


 

visitor number


Since June 15, 2015


โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331  
E-mail : takuapasena@sena.ac.th     Web Master : ฝ่ายงานสารสนเทศ
Copyright © 2015. All Rights Reserved.