Follow Us :
 
     
 
  นายเลิศธิไกร  ภิรมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
   
  Welcome to Takuapasenanukul
รางวัลเชิดชูเกียรตินักกีฬา และผู้ฝึกสอน 
จากการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ
ครั้งที่ 36 ประจำปี 2558 
จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 23 - 31
มกราคม 2558 (ระดับประเทศ)
 คนเก่งทั้งหมด>>
  - ตารางการเรียนการสอนโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 18  
- ตรวจสอบเกรดเฉลี่ย 4 ภาค นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2558  
  - รับสมัครนักเรียน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  
     
     
     
     
     
  อ่านข่าวทั้งหมด>>  
 

       - มัธยมศึกษาปีที่ 1
       - มัธยมศึกษาปีที่ 2
       - มัธยมศึกษาปีที่ 3
       - มัธยมศึกษาปีที่ 4
       - มัธยมศึกษาปีที่ 5
       - มัธยมศึกษาปีที่ 6
........................................
วารสาร "เขียว-ขาว" สัมพันธ์
ฉบับที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2558


รายงานผลงานและกิจกรรมโรงเรียน
........................................
แนะนำโปรแกรมในการเข้าใช้งาน

คณะกรรมการนิเทศติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาสู่มาตรฐานสากล ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2
ณ หอประชุมโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"
วันที่ 1 ตุลาคม 2558 
  การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET
(สหวิทยาเขตสิมิลัน)
โรงแรมอัปสรา บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า
วันที่ 30 กันยายน 2558

     
  งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ “ร้อยความรัก ถักทอใจ สายใยผูกพัน”
ณ หอประชุมโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"
วันที่ 28 กันยายน 2558
     
  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และรับโล่รางวัล O-Net
ณ โรงแรมมุกดาราบิชวิลล่าแอนด์สปารีสอร์ท
วันที่ 28 กันยายน 2558
    ภาพเหตุการณ์ทั้งหมด>>
 
 
คลิก...เข้าหน้าสถานีวิทยุ
 
 
  visitor number

Since June 15, 2015 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
E-mail : takuapasena@gmail.com
Copyright © 2015. All Rights Reserved.