1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน >>> คลิก
2. แนวปฏิบัติในการสอบข้อเขียน >>> คลิก

 


 


 


 


รายละเอียดการปรับตารางเรียน >>> คลิก

 1. ตารางเรียน ม.1 - ม.6 >>> คลิก
2. รายชื่อนักเรียน แบ่งเป็นกลุ่ม A และ กลุ่ม B >>> คลิก
3. แนวทางการจัดการเรียนการสอน >>> คลิก

 

visitor number


Since June 15, 2015


โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331  
E-mail : takuapasena@sena.ac.th     Web Master : ฝ่ายงานสารสนเทศ
Copyright © 2015. All Rights Reserved.