Follow Us :
 
     
 
  นายเลิศธิไกร  ภิรมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
   
  Welcome to Takuapasenanukul
การสอบในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDED) ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2558
ซึ่งมีนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล
คนละ 2,000 บาท
 คนเก่งทั้งหมด>>
  - ตารางอบรมหลักสูตรการอบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาซี  
  - ตารางการแข่งขันกิจกรรมวันภาษาไทย 2559  
  - ปฏิทินการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ระดับชั้น ม.1-ม.3)  
  - ตารางเรียนกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ชั้น ม.1 ม.2 และ ม.3 วันอังคาร คาบ 7 (ปรับปรุงใหม่)  
  - กำหนดการ กระบวนการตัดสินผลและส่งผลการเรียน "มส" และ "มผ" ภาคเรียนที่ 1/2559  
     
     
     
  อ่านข่าวทั้งหมด>>  
     
 

       - มัธยมศึกษาปีที่ 1 
       - มัธยมศึกษาปีที่ 2 
       - มัธยมศึกษาปีที่ 3 
       - มัธยมศึกษาปีที่ 4 
       - มัธยมศึกษาปีที่ 5 
       - มัธยมศึกษาปีที่ 6 
........................................

คู่มือนักเรียน - ผู้ปกครอง
ประจำปีการศึกษา 2559
 


พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
ณ หอประชุมใหม่
วันที่ 9 มิถุนายน 2559

   
  พิธีเปิดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกและพิธีลงนามบันทึก ข้อตกลง MOU
เพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษาอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ประจำปี 2559
ณ หอประชุมใหม่โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"
วันที่ 31 พฤษภาคม 2559
     
  กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2559
ณ วัดสวนไผ่ ตำบลบางนายสี
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559
     
  แนะนำครูใหม่และนักศึกษาฝึกสอน ปีการศึกษา 2559
ณ หน้าเสาธงโรงเรียน
วันที่ 17 พฤษภาคม 2559
    ภาพเหตุการณ์ทั้งหมด>>
 
  รายงานประจำปีสถานศึกษา
SAR 2558

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ปีการศึกษา 2558
 
สรุปผลงานและกิจกรรม
ภาคเรียนที่ 2-2558 ถึง ปัจจุบัน
 
   
  visitor number

Since June 15, 2015
 
แนะนำโปรแกรมในการเข้าใช้งาน 

 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
E-mail : takuapasena@gmail.com
Copyright © 2015. All Rights Reserved.