โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"
 
Follow Us :
 
ประเภทการรับนักเรียน
วันที่รับสมัคร


กำหนดการสอบ


การประกาศผล


การรายงานตัว


การมอบตัว


หมายเหตุ

ห้องเรียนพิเศษ SMP
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชั้น ม.1
24-28 ก.พ. 61 10 มี.ค. 61 15 มี.ค. 61 18 มี.ค. 61 6 เม.ย. 61 จำนวน 2 ห้องเรียน
ห้องเรียนพิเศษ SMTE
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ชั้น ม.4
24-28 ก.พ. 61 11 มี.ค. 61 16 มี.ค. 61 18 มี.ค. 61 6 เม.ย. 61 จำนวน 1 ห้องเรียน
ห้องเรียนพิเศษ MEP
อังกฤษ - คณิตศาสตร
ชั้น ม.1
24-28 ก.พ. 61 10 มี.ค. 61 15 มี.ค. 61 18 มี.ค. 61 6 เม.ย. 61 จำนวน 1 ห้องเรียน
ห้องเรียนพิเศษ MEP
อังกฤษ - คณิตศาสตร์

ชั้น ม.4
24-28 ก.พ. 61 11 มี.ค. 61 16 มี.ค. 61 18 มี.ค. 61 6 เม.ย. 61 จำนวน 1 ห้องเรียน
ห้องเรียนทั่วไป
(ในเขตพื้นที่บริการ)
*
ชั้น ม.1
25-28 มี.ค. 61 จับฉลาก 5 เม.ย. 61 5 เม.ย. 61 5 เม.ย. 61 7 เม.ย. 61 จำนวน 6 ห้องเรียน
ห้องเรียนทั่วไป
(นอกเขตพื้นที่บริการ)
**
ชั้น ม.1
25-28 มี.ค. 61 31 มี.ค. 61 4 เม.ย. 61 4 เม.ย. 61 7 เม.ย. 61
ห้องเรียนทั่วไป
ชั้น ม.4
(โรงเรียนเดิม)
เรียงลำดับ/ประกาศผล/ลงชื่อ  30 มี.ค. 61 5 เม.ย. 61 8 เม.ย. 61 สอบเลือกแผน
6 เม.ย.61
ห้องเรียนทั่วไป
ชั้น ม.4
(โรงเรียนอื่น)
25-28 มี.ค. 61  1 เม.ย. 61  5 เม.ย. 61  5 เม.ย. 61 8 เม.ย. 61

* นักเรียนม.1 ในเขตพื้นที่บริการ กรณีสมัครเกินให้ใช้วิธีการจับฉลาก   ** นักเรียนม.1 นอกเขตพื้นที่ กรณีสมัครเกินให้ใช้วิธีการสอบคัดเลือก

         
         
         
   
         

โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331

E-mail : takuapasena@sena.ac.th
Web Master : JIRAYU SAETAE
Copyright © 2015. All Rights Reserved.