Follow Us :
 
     
 
 
 
- ประกาศโรงเรียน เรื่อง เงินประกันสัญญา
- ตารางการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ทักษะวิชาการ ระดับชั้น ม.1 ม.2 และ ม.3 วันอังคาร คาบ 7
- ปฏิทินการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ตามระดับชั้นระดับชั้น ม.1-2 คาบ 8 และชั้น ม.3 คาบ 7-8
- กิจกรรมเพิ่มเวลารู้สร้างสรรค์ประโยชน์ CAS ภาคเรียนที่ 1-2562 วันพฤหัสบดี คาบ 8
- กำหนดการกระบวนการตัดสินผลและส่งผลการเรียน “มส” และ “มผ” ภาคเรียนที่ 1/2562
   
   
  ข่าวรับสมัครงาน
- ประกาศรับสมัครครูชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ตำแหน่ง
   
   
  ข่าวประกาศทั้งหมด>>
 

 
 
 
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ จังหวัดตรัง เข้าศึกษาดูงาน
ณ หอสมุดวิทยบริการ โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกล"
วันที่ 4 ตุลาคม 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้กระบวนการการศึกษาชั้นเรียน
ณ ห้องประชุมสิมิลัน อาคาร 3
วันที่ 4 ตุลาคม 2562
   
 
โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย
ณ ห้องประชุมสิมิลัน อาคาร 3
วันที่ 29-3 ตุลาคม 2562
  งานยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562
ณ หอประชุมโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"
วันที่ 26 กันยายน 2562
  ภาพเหตุการณ์ทั้งหมด>>
   
;
 

visitor number


Since June 15, 2015
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331  E-mail : takuapasena@sena.ac.th
Web Master : JIRAYU SAETAE
Copyright © 2015. All Rights Reserved.