Follow Us :
 
     
 
  นายเลิศธิไกร  ภิรมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
   
  Welcome to Takuapasenanukul
นายศักเรนทร์ บุญสูง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7

ตัวแทนเทศไทย High School Students Summit on “World Tsunami Awareness Day” ณ ประเทศญี่ปุ่น 
คนเก่งทั้งหมด>>
   
 
- ปฏิทินการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ตามระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (วันจันทร์คาบ 7-8)  
- ตารางการจัดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (วันอังคารคาบ 7)  
- กำหนดการโครงการเข้าค่ายคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2560  
- รับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1  
- กำหนดการและเอกสารประกอบการรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 และ 3  
- ตารางสถานที่จัดกิจกรรมคณะสี กีฬาสีภายใน (วันศุกร์ คาบที่ 8)  
     
     
     
     
     
     
  ข่าวประกาศทั้งหมด>>  

   
คู่มือนักเรียน - ผู้ปกครอง
ประจำปีการศึกษา 2559

   

   

ประชุมผู้นำการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้สร้างสรรค์ประโยชน์ CAS
ณ ห้องประชุมสิมิลัน
วันที่ 18 พฤษภาคม 2560
     
  แนะนำครูและนักศึกษาฝึกสอนใหม่ ประจำปี 2560
ณ ลานหน้าเสาธง
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560
     
  บรรยากาศการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ณ หอประชุมโรงเรียน
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560
     
  อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูตามแนวคิด STAR STEMS
ณ โรงเรียนเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
ระหว่างวันที่ 11-12 เมษายน 2560
    ภาพเหตุการณ์ทั้งหมด>>
 
 
รายงานประจำปีสถานศึกษา

SAR 2558


รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ปีการศึกษา 2558

 
สรุปผลงานและกิจกรรม
ภาคเรียนที่ 2-2558 ถึง ปัจจุบัน

 
   
 
 
  visitor number

Since June 15, 2015
   
 
       
       
       
 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
E-mail : takuapasena@gmail.com
Copyright © 2015. All Rights Reserved.