วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2562
 
จำนวนเงิน 560,328 บาท0 5 8 3 8 0 8

โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
E-mail : takuapasena@gmail.com
Copyright © 2015. All Rights Reserved.