ประกาศจากฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”

ขอเลื่อนการส่งเอกสาร ปพ.1 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ SMP/ MEP
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ SMTE

จากเดิม กําหนดส่งวันที่ 6 เมษายน 2563 เลื่อนออกไปโดยไม่มีกําหนด

 


ประกาศจากงานทะเบียนและวัดผล
โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”

การเรียนซ้ำในรายวิชาที่ยังไม่ผ่านของนักเรียน ม.3 และ ม.6
ในช่วงเดือน เมษายน 2563 (ช่องทางออนไลน์)

1. นักเรียนติดต่อครูผู้สอนด่วนภายใน 9 เมษายน 2563 ด้วยช่องทางออนไลน์
งดการมาโรงเรียน (ติดต่อครูที่ปรึกษา เพื่อประสานครูผู้สอน)
2. ครูผู้สอนส่งผลการเรียนซ้ำภายใน 29 เมษายน 2563 ด้วยช่องทางออนไลน์
เพื่อดำเนินการอนุมัติผลการเรียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2563

 

กรอกแบบสำรวจ > > > Click
กรอกแบบสำรวจ > > > Click ลิงค์สำรอง

 

 

ประกาศจากโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”

เนื่องจากประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
ให้สถานศึกษาปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ตามหนังสือด่วนที่สุด จาก สพฐ ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๑๑๕๐ ลงวันที่ 17 มีนาคม ๒๕๖๓
ให้เลื่อนการรับสมัครนักเรียน (รอบห้องเรียนทั่วไป) การสอบ รายงานตัว และมอบตัว ม.1 และ ม.4
เลื่อนไปจนกว่า สพฐ.จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง


 

 

ประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
ศูนย์ว่ายน้ำโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"

จึงขอปิดบริการสระว่ายน้ำตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม เป็นต้นไป

 

 


ประชาสัมพันธ์

"ระบบกรอกใบสมัครออนไลน์"
ประเภทห้องเรียนทั่วไป ( ม.1 และ ม.4)

กรอกใบสมัครออนไลน์ : >>> Click
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเก็บข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคลสำหรับยื่นสมัครเรียน Click

เนื่องจากมีการเลื่อนการรับสมัครนักเรียนออกไปไม่มีกำหนด
ทั้งนี้นักเรียนและผู้ปกครองสามารถ
เตรียมหลักฐานให้พร้อมก่อนนำมาสมัคร ดังนี้

1.ใบสมัครออนไลน์
2.แบบฟอร์มเก็บข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคลสำหรับยื่นสมัครเรียน
3.หลักฐานต่างๆตามประกาศโรงเรียน

 
 
- คู่มือการบันทึกและพิมพ์ใบสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 เปิดรับสมัครห้องเรียนทั่วไป (รอประกาศจาก สพฐ.)
-
ปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 - ประกาศรับสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
- ข้อควรระวังในการกรอกข้อมูล รับนักเรียนปีการศึกษา 2563 - ประกาศรับสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม
- การบันทึกและพิมพ์ใบสมัครนักเรียน (ห้องเรียนทั่วไป) - ประกาศรับสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป
    - ประกาศรับสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควต้าความสามารถพิเศษ
    - ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเก็บข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคลสำหรับยื่นสมัครเรียน
     
     
 

 

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม) ปีการศึกษา 2563

>>> คลิกดาวน์โหลดรายชื่อ <<<

 

 

visitor number


Since June 15, 2015


โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331  E-mail : takuapasena@sena.ac.th
Web Master : JIRAYU SAETAE
Copyright © 2015. All Rights Reserved.