Follow Us :
 
     
 
  นายเลิศธิไกร  ภิรมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
   
  Welcome to Takuapasenanukul
น.ส.วิลาสินี ทองฉิม
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ (ห้องเรียนพิเศษ SMT)
1.ผ่านการคัดเลือกให้เข้าค่าย
Thai Science Camp ระดับ ม.ปลาย ครั้งที่ 7
จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.เข้าร่วม Asian Science Camp 2015
วันที่ 2-8 สิงหาคม 2558 ณ บ้านวิทยาศาสตร์
สิรินธรและองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 คนเก่งทั้งหมด>>
  - โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558  
- ค่ายอยากเป็นหมอ สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  - อบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม PowerPoint ระดับชั้น ม.5  
  - รับสมัครนักเรียนเข้าแข่งขันวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2558  
  - รับสมัครค่ายโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2558  
  - สนใจสมัครสอบและทดสอบความรู้ GAT,PAT / PRE O-NET / PRE N.T ประจำปี 2558  
  - โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 13 ประจำปี 2558  
  - สมัครร่วมโครงการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
  อ่านข่าวทั้งหมด>>  

       - มัธยมศึกษาปีที่ 1
       - มัธยมศึกษาปีที่ 2
       - มัธยมศึกษาปีที่ 3
       - มัธยมศึกษาปีที่ 4
       - มัธยมศึกษาปีที่ 5
       - มัธยมศึกษาปีที่ 6
........................................
วารสาร "เขียว-ขาว" สัมพันธ์
 
ฉบับที่ 1/2557
........................................
แนะนำโปรแกรมในการเข้าใช้งาน

  คาราวานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (Road Show)
ณ หอประชุมโรงเรียน "เสนานุกูล"
วันที่ 2 กรกฎาคม 2558


 
  พิธีสวนสนาม "วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ" โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"
ณ สนามหน้าเสาธง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

     
  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สร้างฝายชะลอน้ำ 
ณ บริเวณน้ำตกสายรุ้ง
วันที่ 30 มิถุนายน 2558
     
  กิจกรรมการให้ความรู้และติว GAT เชื่อมโยงให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.6
ณ หอประชุมโรงเรียน
วันที่ 29 มิถุนายน 2558
    ภาพเหตุการณ์ทั้งหมด>>
 
 
คลิก...เข้าหน้าสถานีวิทยุ
 
 
  visitor number

Since June 15, 2015


 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
E-mail : takuapasena@gmail.com
Copyright © 2015. All Rights Reserved.