ประจำปีการศึกษา


คะแนนเฉลี่ยร้อยละรายวิชา - อันดับ


เฉลี่ยรวม

27 ร.ร. สพม.14
13 ร.ร.จังหวัดพังงา

ไทย


สังคม


อังกฤษ


คณิต


วิทย์

ระดับชั้น  ม.3 ม.6 ม.3 ม.6 ม.3 ม.6 ม.3 ม.6 ม.3 ม.6 ม.3 ม.6 ลำดับที่ 2 ทั้ง ม.3 และม.6จังหวัดพังงา

ม.3 ขึ้นจากที่ 6 มาเป็นลำดับที่ 5
ม.6 ได้ลำดับที่ 6 ของ (สพม.14)
เฉลี่ยระดับประเทศ  42.64 49.36 46.24 39.70 30.62 24.98 32.4 26.59 37.63 33.40 37.91 34.81
เฉลี่ยระดับ สพฐ.  42.89 49.95 46.42 40.00 30.16 24.68 32.42 26.65 37.88 33.55 37.95 34.97
เฉลี่ยระดับรวมระดับเขต  44.75 53.97 49.77 40.86 34.74 28.33 37.18 29.40 41.76 34.55 41.64 37.51
ปีการศึกษา 2558  45.60 53.92 50.96 40.65 32.20 24.35 37.24 27.98 42.26 33.70 41.65 36.12
ปีการศึกษา 2557  37.09 53.72 49.61 35.62 26.58 22.94 31.49 22.74 40.93 33.75 37.14 33.75


วันที่ กิจกรรม สถานที่

11/05/2559


ปฐมนิเทศ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  1


หอประชุม


12/05/2559


ปฐมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  4


หอประชุม


13/05/2559


กิจกรรม Big Cleaning Day และรับตารางเรียน (ครึ่งวัน)
*** ให้นักเรียนทุกคนมาโรงเรียนตามปกติ เพราะถือว่าเป็นวันเปิดเรียนวันแรก
มีการเช็คชื่อตามปกติ นักเรียนคนใดไม่มาในวันดังกล่าวถือว่าขาดเรียน ***


โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"

16/05/2559


เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559


โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"


ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2559 เวลา 16.20 น.
กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


ร้านสหกรณ์โรงเรียน
*************************
เปิดจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน โบว์ริบบิ้น เสื้อและกางเกงพละ กระเป๋าเป๋ สมุดและเครื่องเขียน ฯลฯ
ท่านผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ สามารถเลือกซื้อได้โดยสหกรณ์จะทำการเปิดจำหน่าย

วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป เปิดทำการเวลา 08.30 - 15.30 น. (หยุดเสาร์ - อาทิตย์)


โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118