รับสมัครนักเรียน : ห้องเรียนพิเศษวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2559 , ห้องเรียนทั่วไป วันที่ 20-24 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ***ไม่เว้นวันหยุดราชการ***

โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118