Follow Us :
 
     
 
  นายเลิศธิไกร  ภิรมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
   
  Welcome to Takuapasenanukul
รางวัลเชิดชูเกียรตินักกีฬา และผู้ฝึกสอน 
จากการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ
ครั้งที่ 36 ประจำปี 2558 
จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 23 - 31
มกราคม 2558 (ระดับประเทศ)
 คนเก่งทั้งหมด>>
  - ตรวจสอบเกรดเฉลี่ย 4 ภาค นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี 2558  
- รับสมัครนักเรียน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  
  - รับสมัครนักเรียนเข้าค่ายเยาวชนคอมพิวเตอร์ (Com Camp) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2558  
  - รายละเอียดงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 65 (สรุปกิจกรรมรายการการประกวดและแข่งขัน)  
     
     
     
     
  อ่านข่าวทั้งหมด>>  
 

       - มัธยมศึกษาปีที่ 1
       - มัธยมศึกษาปีที่ 2
       - มัธยมศึกษาปีที่ 3
       - มัธยมศึกษาปีที่ 4
       - มัธยมศึกษาปีที่ 5
       - มัธยมศึกษาปีที่ 6
........................................
วารสาร "เขียว-ขาว" สัมพันธ์
 
ฉบับที่ 1/2557
........................................
แนะนำโปรแกรมในการเข้าใช้งาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพิมพ์เอกสารงานวิชาการ"
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2558


 
  กิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
ในท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ

แหล่งประวัติศาสตร์เมืองตะกั่วป่า
วันที่ 21 สิงหาคม 2558
     
  ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
     
  ร่วมพิธีเปิดและแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2558
“วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ สังคมยั่งยืน”

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่ 18 สิงหาคม 2558

    ภาพเหตุการณ์ทั้งหมด>>
 
 
คลิก...เข้าหน้าสถานีวิทยุ
 
 
  visitor number

Since June 15, 2015


 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
E-mail : takuapasena@gmail.com
Copyright © 2015. All Rights Reserved.