"ปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ระบบรับสมัครออนไลน์"

เรียนผู้ปกครองและนักเรียนขณะนี้ท่าน
สามารถเข้ากรอกข้อมูล แก้ไขและปริ้นใบสมัครได้ตามปกติ


งานระบบรับสมัครโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" อภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ ที่นี้

เข้าระบบรับสมัคร : >>>> Click


 
- คู่มือการบันทึกและพิมพ์ใบสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 เปิดรับสมัครห้องเรียนพิเศษ (22-26 กุมภาพันธ์ 2563)
-
ปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 - ประกาศรับสมัครห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (SMP)
- ข้อควรระวังในการกรอกข้อมูล รับนักเรียนปีการศึกษา 2563 - ประกาศรับสมัครห้องเรียน Mini English Program (MEP)
    - ประกาศรับสมัครวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)
    - ดาวนโหลดเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติผลการเรียน SMP
    - ดาวนโหลดเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติผลการเรียน MEP
    - ดาวนโหลดเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติผลการเรียน SMTE
 
    เปิดรับสมัครห้องเรียนทั่วไป (21-25 มีนาคม 2563)
  - ประกาศรับสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
    - ประกาศรับสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม
    - ประกาศรับสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป
    - ประกาศรับสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควต้าความสามารถพิเศษ
 

visitor number


Since June 15, 2015


โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331  E-mail : takuapasena@sena.ac.th
Web Master : JIRAYU SAETAE
Copyright © 2015. All Rights Reserved.