Follow Us :
 
     
 
  นายเลิศธิไกร  ภิรมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
   
  Welcome to Takuapasenanukul
นางสาวนันท์นภัส ขุนวัง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา
และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ
ณ ประเทศรัสเซีย
 คนเก่งทั้งหมด>>
  - ปฏิทินการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ระดับชั้น ม.1-ม.3)  
  - ตารางเรียนกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ชั้น ม.1 ม.2 และ ม.3 วันอังคาร คาบ 7 (ปรับปรุงใหม่)  
  - กำหนดการ กระบวนการตัดสินผลและส่งผลการเรียน "มส" และ "มผ" ภาคเรียนที่ 1/2559  
     
     
     
     
     
  อ่านข่าวทั้งหมด>>  
     
 

       - มัธยมศึกษาปีที่ 1 
       - มัธยมศึกษาปีที่ 2 
       - มัธยมศึกษาปีที่ 3 
       - มัธยมศึกษาปีที่ 4 
       - มัธยมศึกษาปีที่ 5 
       - มัธยมศึกษาปีที่ 6 
........................................คู่มือนักเรียน - ผู้ปกครอง

ประจำปีการศึกษา 2559
 


ต้อนรับฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3
ณ สระว่ายน้ำโรงเรียน
วันที่ 27 สิงหาคม 2559

   
  โครงการอบรมแกนนำนักเรียนเพื่อที่ปรึกษาและแกนนำประชาธิปไตย
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3
วันที่ 26-27 สิงหาคม 2559
     
  โครงการอบรมการคัดแยกขยะและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ณ หอประชุมโรงเรียน
วันที่ 25 สิงหาคม 2559
     
  โครงการนักเรียนวัยใสใส่ใจและห่างไกลยาเสพติด (บุหรี่และเหล้า)
ณ หอประชุมโรงเรียน
วันที่ 25 สิงหาคม 2559
    ภาพเหตุการณ์ทั้งหมด>>
     
 
  รายงานประจำปีสถานศึกษา
SAR 2558

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ปีการศึกษา 2558
 
สรุปผลงานและกิจกรรม
ภาคเรียนที่ 2-2558 ถึง ปัจจุบัน
 
   
 
  visitor number

Since June 15, 2015
 
แนะนำโปรแกรมในการเข้าใช้งาน


 

 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
E-mail : takuapasena@gmail.com
Copyright © 2015. All Rights Reserved.