Follow Us :
 
     
   
  วันที่ประกาศ : 11 มกราคม 60
หมดอายุข่าว : 24 กุมภาพันธ์ 60
 
     

 
  เรื่อง  รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ MEP) ประจำปีการศึกษา 2560
 
 

 
 
ผู้ประกาศ

นายจิรายุ แซ่แต้
งานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
E-mail : takuapasena@gmail.com
Copyright © 2015. All Rights Reserved.