Follow Us :
 
     
   
  วันที่ประกาศ : 6 มีนาคม 60
หมดอายุข่าว : 24 เมษายน 60
 
     

 
  เรื่อง  เปิดรับสมัครนักเรียนในโครงการสอนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน (ระดับชั้น ม.1 และ ม.4)
        
         
 
 
 
ผู้ประกาศ

นายจิรายุ แซ่แต้
งานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
E-mail : takuapasena@gmail.com
Copyright © 2015. All Rights Reserved.