Follow Us :
 
     
   
  วันที่ประกาศ : 08 เมษายน 2560
หมดอายุข่าว : ไม่มี
 
 
เรื่อง     เปิดจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน โบว์ริบบิ้น เสื้อและกางเกงพละ กระเป๋าเป้ สมุดและเครื่องเขียน
 
 
            ด้วยร้านสหกรณ์เปิดจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน เสื้อพละ กางเกง กระเป๋าเป้ สมุด ที่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน ณ ร้านสหกรณ์โรงเรียนตั้งแต่วันที่ 8 19 20 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. และตลอดปีการศึกษา ซึ่งราคาและรายละเอียดมีดังนี้

 
 
  ผู้ประกาศ
นายจิรายุ แซ่แต้
เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ
 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
E-mail : takuapasena@gmail.com
Copyright © 2015. All Rights Reserved.