Follow Us :
 
     
   
  วันที่ประกาศ : 18 เมษายน 60
หมดอายุข่าว : 15 พฤษภาคม 60
 
  เรื่อง  ประกาศรายชื่อมอบตัวนักเรียน คณะสี และห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 
    
คณะสี
ระดับชั้นและแผนการเรียน / ห้องรายงานตัว

ดาวน์โหลดรายชื่อ.PDF
คณะกรุณา (สีเหลือง)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 (ทั่วไป) / ห้อง 522 อาคาร 5 ชั้น 2
คณะอุเบกขา (สีแสด)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 (ทั่วไป) และ (อังกฤษ - ฝรั่งเศส) / ห้อง 523 อาคาร 5 ชั้น 2
คณะสุญญตา (สีฟ้า)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 (อังกฤษ - จีน) / ห้อง 524 อาคาร 5 ชั้น 2
คณะเมตตา (สีแดง)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 (คณิตศาสตร์ - อังกฤษ) / ห้อง 531 อาคาร 5 ชั้น 3
คณะอุเบกขา (สีแสด)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 (วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) / ห้อง 532 อาคาร 5 ชั้น 3
คณะมุทิตา (สีชมพู)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 (วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) / ห้อง 533 อาคาร 5 ชั้น 3

คณะกรุณา (สีเหลือง)

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 (ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP) *มอบตัวเรียบร้อยแล้ว*

คณะสุญญตา (สีฟ้า)

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม SMTE) *มอบตัวเรียบร้อยแล้ว*


*** แต่งกายเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อย พบเห็นพฤติกรรม อาทิ ***
ย้อมสีผม ตัดผมทรงอื่นๆ โรงเรียนจะไม่ให้มอบตัวเด็ดขาดจนกว่าจะจัดการให้เรียบร้อย 
  ผู้ประกาศ
ครูจิรายุ แซ่แต้
งานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
E-mail : takuapasena@gmail.com
Copyright © 2015. All Rights Reserved.