Follow Us :
 
     
   
  วันที่ประกาศ : 09 พฤษภาคม 60
หมดอายุข่าว : 28 พฤษภาคม 60
 
  เรื่อง  รับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2560
 
    

  ผู้ประกาศ
ครูจิรายุ แซ่แต้
งานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
E-mail : takuapasena@gmail.com
Copyright © 2015. All Rights Reserved.