Follow Us :
 
     
   
  วันที่ประกาศ : 15 พฤษภาคม 60
หมดอายุข่าว : 03 มิถุนายน 60
 
     

 
  เรื่อง   กำหนดการโครงการเข้าค่ายคุณธรรมและจริยธรรม ระดับนักเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2560
        
           ด้วยโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ได้กำหนดจัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม และจริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 31-3 มิถุนายน 2559
ณ หอประชุมหลังเก่า โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้

 
 
 
 
 
  ผู้ประกาศ
นายจิรายุ แซ่แต้
เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ
 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
E-mail : takuapasena@gmail.com
Copyright © 2015. All Rights Reserved.