Follow Us :
 
     
   
  วันที่ประกาศ : 16 พฤษภาคม 60
หมดอายุข่าว : 12 กันยายน 60
 
     

 
  เรื่อง   ตารางการจัดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (วันอังคารคาบ 7) ภาคเรียนที่ 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ผู้ประกาศ
นายจิรายุ แซ่แต้
เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ
 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
E-mail : takuapasena@gmail.com
Copyright © 2015. All Rights Reserved.