Follow Us :
 
     
   
  วันที่ประกาศ : 30 สิงหาคม 60
หมดอายุข่าว : 30 มีนาคม 61
 
     

 
 

เรื่อง   การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 13"
          
  

 

 
ดาวน์โหลดเอกสาร รายละเอียด คลิก!


   
  ผู้ประกาศ
นายจิรายุ แซ่แต้
งานประชาสัมพันธ์และงานสารสนเทศ
 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
E-mail : takuapasena@gmail.com
Copyright © 2015. All Rights Reserved.