Follow Us :
 
     
   
  วันที่ประกาศ : 7 มีนาคม 61
หมดอายุข่าว : 3 เมษายน 61
 
  เรื่อง    รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 โครงการสอนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน

 


 
  ผู้ประกาศ
นายจิรายุ แซ่แต้
งานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
E-mail : takuapasena@gmail.com
Copyright © 2015. All Rights Reserved.