Follow Us :
 
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันประกาศ   หมดอายุข่าว

 

   
ประกาศ 10 อันดับ ผลคะแนนสูงสุด ระดับชั้น ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ (SMTE) ปีการศึกษา 2564 09-04-64 -
ประกาศ 10 อันดับ ผลคะแนนสูงสุด ระดับชั้น ม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษ (SMP) ปีการศึกษา 2564 09-04-64 -
ประกาศ 5 อันดับ ผลคะแนนสูงสุด ระดับชั้น ม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษ (MEP) ปีการศึกษา 2564 09-04-64 -
แจ้งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ผ่านระบบออนไลน์ 14-04-64 -
ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์มอบตัวห้องเรียนพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์ นักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 14-04-64 -
แจ้งการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564 15-04-64 -
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2564 15-04-64 -
กำหนดการแก้ไขผลการเรียน 2/2563 ระดับชั้น ม.1, ม.2, ม.4, ม.5 18-04-64 -
แจ้งปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (ฉบับใหม่) 20-04-64 -
แจ้งการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564 (ฉบับใหม่) 20-04-64 -
ยอดผู้สมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564 วันที่ 24 เม.ย. 64 24-04-64 -
ยอดผู้สมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564 วันที่ 25 เม.ย. 64 25-04-64 -
ประกาศผลรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาชั้น ม.4 ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม 26-04-64 -
ประกาศรายชื่อห้องเรียนพิเศษและคณะสี 26-04-64 -
ยอดผู้สมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564 ประจำวันที่ 26 เม.ย. 64 26-04-64 -
ยอดผู้สมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564 ประจำวันที่ 27 เม.ย. 64 27-04-64 -
ยอดผู้สมัครนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564 ประจำวันที่ 28 เม.ย. 64 28-04-64 -
รายชื่อนักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่ลงทะเบียนรับเอกสาร ปพ.1 วันที่ 30 เม.ย. 64 29-04-64 -
รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนน O-NET สูงสุด 5 อันดับแรก 30-04-64 -
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ศุภาพิชญ์ ไล่สกุล ได้คะแนนเต็ม 100 ในการสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 31-04-64 -
รายชื่อนัดรับ ปพ.1 ของวันที่ 3 พ.ค. 64

01-05-64

-
รายชื่อนักเรียน ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป 07-04-64 -
รายวิชาเพิ่มเติม ม.1 แผนการเรียน ม.2, ม.4 (ห้องเรียนทั่วไป) 14-05-64 -
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ในเขตและนอกเขตพื้นที่บริการ 24-05-64 -
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป 25-05-64 -
ประกาศเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 27-05-64 -
ตารางเรียนออนไลน์ เริ่มเรียน 14 มิถุนายน 2564 29-05-64 -
การเข้าเรียนระบบออนไลน์ โรงเรียนตะกั่วป่า "เสานานุกูล" 04-06-64 -
เลือกแผนการเรียน ม.2/1-ม.2/5 05-06-64 -
เลือกแผนการเรียน ม.4/1-ม.4/3 06-06-64 -
เลือกรายวิชาเพิ่มเติม ม.1/1-ม.1/7 07-06-64 -
กำหนดการรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 10-06-64 -
กำหนดการเลือกรายวิชาเพิ่มเติมวันศุกร์ ม.1/1-ม.1/7 11-06-64 -
รายชื่อนักเรียนตามแผนการเรียน ม.2 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 13-06-64 -
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26-06-64 -
ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 02-07-64 -
ตารางการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ทักษะวิชาการ 05-06-64 -
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS 12-07-64 -
ประกาศนโยบายโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" เป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ประจำปีการศึกษา 2564 12-07-64 -
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน 12-07-64 -
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 14-07-64 -
แจ้งการปรับปรุงเวลาเรียน ช่วงระหว่างวันที่ 19-30 กรกฏาคม 2564 14-07-64 -
แจ้งเปิดเรียนออนไลน์แบบ 100% 20-07-64 -
กยศ.ปรับโครงสร้างหนี้สู้ภัยโควิด ผ่อนสูงสุด 30 ปี หักเงินเดือนขั้นต่ำเพียง 10 บาท 09-08-64 -
ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ปีการศึกษา 2564 13-08-64 -
ทุนการศึกษา กรมส่งเสริมสหกรณ์ 19-08-64 -
กิจกรรม Space Youth Challenge 2021 21-08-64 -
ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สอบผ่าน โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS รุ่นที่ 61 26-08-64 -
โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม Engenius International รุ่นที่ 5 27-08-64 -
ขั้นตอนการขอ ปพ.(ระเบียนแสดงผลการเรียน) 31-08-64 -
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ผ่านการคัดเลือกจัดตั้งเป็นโรงเรียนศูนย์ในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ 31-08-64 -
เสวนา "ผ่าทางตันการศึกษาไทย" UNLOCK TCAS645 08-09-64 -
ประกาศกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 09-09-64 -
แสดงความยินดีกับ ด.ช.ณตรัย จริยวัฒนวิจิตร รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 Surf Skate ในการแข่งขัน Thailand Online Sport Day 10-09-64 -
โครงการต้นกล้ารัฐสภาออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 13-09-64 -
     
     
 
 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331  E-mail : takuapasena@sena.ac.th
Web Master : JETSADAKORN THONGTHAWING
Copyright © 2015. All Rights Reserved.