Follow Us :
 
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันประกาศ   หมดอายุข่าว

 

   
  -
ประชาสัมพันธ์การทดสอบทางการศึกษา O-NET ม.3 07-02-65 -
รับสมัครนักเรียนใหม่ ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 07-02-65 -
แสดงความยินดีแก่นายสิรวิชญ์ สะมะบุบ ผลงาน NFT 07-02-65 -
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) 10-02-65 -
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 10-02-65 -
ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมเทศกาลตรุษจีน 2565 11-02-65 -
ผลการคัดเลือก CAS ดีเด่น ปีการศึกษา 2564 11-02-65 -
แสดงความยินดีแก่นักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2564 14-02-65 -
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการยื่นใบสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 14-02-65 -
แสดงความยินดีแก่นายปวินท์ สุราฤทธิ์ ผ่านการคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการ 15-02-65 -
ประชาสัมพันธ์การทดสอบทางการศึกษา O-NET ม.6 21-02-65 -
ยอดผู้สมัครนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2565 24-02-65 -
เปิดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR 24-02-65 -
เลื่อนกำหนดการกรอกรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนทั่วไป ผ่านเว็บไซต์ 25-02-65 -
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและห้องสอบ MEP ปีการศึกษา 2565 03-03-65 -
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและห้องสอบ SMP ปีการศึกษา 2565 03-03-65 -
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและห้องสอบ SMTE ปีการศึกษา 2565 03-03-65 -
แนวปฏิบัติการจัดสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2565 04-03-65 -
มาตรการจัดสอบ สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 และกลุ่มเสี่ยง 04-03-65 -
แสดงความยินดีแก่ น.ส.อัญธิชา ต่อระยับ ผ่านการคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการ 04-03-65 -
แสดงความยินดีแก่ นายสิทธินนท์ ฉิมมี ผ่านการคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการ 04-03-65 -
แจ้งการรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนทั่วไป 2565 07-03-65 -
ประกาศผลสอบโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 08-03-65 -
     
     
  <
 
 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331  E-mail : takuapasena@sena.ac.th
Web Master : JETSADAKORN THONGTHAWING
Copyright © 2015. All Rights Reserved.