Follow Us :
 
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันประกาศ   หมดอายุข่าว

 

 
- กิจกรรม MEP DAY   -
- บริจาคเลือด   -
- ปัจฉิมนิเทศ ม.6   -
- ปัจฉิมนิเทศ ม.3   -
- ภาพบรรยากาศนักเรียนสอบเข้าห้องโครงการพิเศษ   -
- เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566   -
- ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 MEP ม.1 SMP ม.4 SMTE   -
- ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566   -
- ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 MEP ม.1 SMP และม.4 SMTE   -
- ประชุม Online "โครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมสำหรับเยาวชน" หรือ “STEAM4INNOVATOR CENTER”   -
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายครู นักเรียนแกนนำ เพื่อป้องกันนักสูบ นักดื่มหน้าใหม่ สร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อดำเนินการสถานศึกษาปลอดบุหรี่/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์   -
- ภาพบรรยากาศการสอบ คัดเลือกนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ MEP SMP และ SMTE ประจำปีการศึกษา 2566   -
  -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
     
     
     
     
     
     
 
   
     
  <
 
 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331  E-mail : takuapasena@sena.ac.th
Web Master : JETSADAKORN THONGTHAWING
Copyright © 2015. All Rights Reserved.