วันที่ภาพเหตุการณ์

29 มิถุนายน 2558 กิจกรรมการให้ความรู้และติว GAT เชื่อมโยงให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.6
30 มิถุนายน 2558 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สร้างฝายชะลอน้ำ
1 กรกฎาคม 2558 พิธีสวนสนาม "วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ" โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"
2 กรกฎาคม 2558 คาราวานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (Road Show)
5-7 กรกฎาคม 2558 อบรมหลักสูตรอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม PowerPoint ระดับชั้น ม.5
4-5 กรกฎาคม 2558 พิธีเปิดการแข่งขันเทเบิลเทนนิส “พังงา โอเพ่น” ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2558
8 กรกฎาคม 2558 บรรยากาศการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหาร (ศูนย์ฝึกตะกั่วป่า)
10 กรกฎาคม 2558 โครงการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
14 กรกฎาคม 2558 โครงการนายอำเภอพบนักเรียนหน้าเสาธง โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"
21 กรกฎาคม 2558 งานเลี้ยงส่งรองผู้อำนวยการและเลี้ยงรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
23 กรกฎาคม 2558 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในร่ม “พังงา คัพ” ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2558
23 กรกฎาคม 2558 พิธีเปิดโครงการการอบรมเพื่อพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ ระดับ ม.1-ม.3
24 กรกฎาคม 2558 พิธีเปิดโครงการอบรมแกนนำ นักเรียนเพื่อที่ปรึกษา YC : Youth Counselor 2015
28-29 กรกฎาคม 2558 โครงการค่ายคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
28 กรกฎาคม 2558 พิธีสมโภชเทียนพรรษา ปี 2558
28 กรกฎาคม 2558 ถวายพานพุ่มเงิน-ทอง เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๓ พรรษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎราชกุมาร
29 กรกฎาคม 2558 กิจกรรมประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
5 สิงหาคม 2558 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2558
7 สิงหาคม 2558 พิธีวางมาลัยกรและทำบุญเลี้ยงพระ “วันรพี” 7 สิงหาคม
   
   

Copyright © 2015. All Rights Reserved