วัน/เดือน/ปี

ภาพเหตุการณ์
  08 พฤษภาคม 2561 บรรยากาศการปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้น ม.1
  09 พฤษภาคม 2561 ประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จังหวัดพังงา
  10 พฤษภาคม 2561 บรรยากาศการปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้น ม.4
  17 พฤษภาคม 2561 ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะ สพม.13 (ตรัง กระบี่)
  24 พฤษภาคม 2561 ชาวเขียว-ขาว ร่วมต้อนรับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่
  25 พฤษภาคม 2561 มอบเกียรติและเงินทุนการศึกษา 2,000 บาท ทรงกฤษฏิ์ แสงไฟ 100 เต็ม
  25 พฤษภาคม 2561 ตัวแทนนักเรียนกล่าวต้อนรับท่านผู้อำนวยการโรงเรียน
28 พฤษภาคม 2561 ชาว "ส.น." ร่วมบริจาคโลหิตกับกาชาดจังหวัดพังงา
30 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมวันสากลโลก "วันวิสาขบูชา"
31 พฤษภาคม 2561 31 พฤษภาคม วันงดสุบบุหรี่โลก "ส.น."
31 พฤษภาคม 2561 MEP FRESMEN 2018
01 มิถุนายน 2561 มอบเกียรติบัตรสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2560
06 มิถุนายน 2561 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้น ม.5 (วันแรก)
07 มิถุนายน 2561 วันที่ 2 ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ม.5 118 ปี "ถิ่นงาม นามเสนา"
08 มิถุนายน 2561 วันที่ 3 ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ม.5 118 ปี "ถิ่นงาม นามเสนา"
09 มิถุนายน 2561 พิธีปิดค่ายคุณธรรม จริยธรรม 118 ปี "ถิ่นงาม นามเสนา"
12 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ระบบ Pre-degree
13 มิถุนายน 2561 สภ.ย่านยาว รณรงค์การไม่เล่นการพนันทายผลฟุตบอล
  15 มิถุนายน 2561 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
  16 มิถุนายน 2561 กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระอุทิศส่วนบุญแก่บุคลากรที่เสียชีวิต
  22 มิถุนายน 2561 โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
  23 มิถุนายน 2561 บรรยากาศการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1
  26 มิถุนายน 2561 ชาว ส.น. ร่วมกิจกรรมร้อยดวงใจ ชาวพังงา ต้านภัยยาเสพติด
  25-27 มิถุนายน 2561 การอบรมค่ายคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  28 มิถุนายน 2561 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561
  28 มิถุนายน 2561 การอบรมเตรียมความพร้อมในการขอรับการประเมินให้มีวิทยฐานะแนวใหม่
  2 กรกฎาคม 2561 ผอ. สพม.14 ติดตามผลหลังการเข้าอบรมโครงการคูปองพัฒนาครู
  30 มิถุนายน 2561 นำเสนอผลงานวิชาการ "ครูสอนคิด Socratic Teaching"
  5 กรกฎาคม 2561 เลือกตั้งสภาองค์การบริหารกิจการนักเรียน ประจำปี 2561
  11-12 กรกฎาคม 61 การอบรมคอมพิวเตอร์การทำแฟ้มสะสมผลงาน ม.6
  12 กรกฎาคม 2561 ประชุมทางไกล ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
  12 กรกฎาคม 2561 การแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์ ประจำปี 2561 WRO:2018
  14-15 กรกฎาคม 61 การแข่งขันเทเบิลเทนนิส “พังงาโอเพ่น” ครั้งที่ 10
  18 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561
  19 กรกฎาคม 2561 การแข่งขันกีฬาสีภายใน ภาคเรียนที่ 1/2561 (วันแรก)
  20 กรกฎาคม 2561 การแข่งขันกีฬาสีภายใน ภาคเรียนที่ 1/2561 (วันสุดท้าย)
  26 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561
  26 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
  26 กรกฎาคม 2561 "เทิดไท้องค์ราชา รู้รักษ์ภาษาไทย ใส่ใจวัฒนธรรม"
  26 กรกฎาคม 2561 กิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
  28 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
 
 

Copyright © 2015. All Rights Reserved