วัน/เดือน/ปีภาพเหตุการณ์

17 กุมภาพันธ์ 2560 บรรยากาศการบริจาคโลหิตกับสภากาชาดจังหวัดพังงา
21 กุมภาพันธ์ 2560 มอบเกียรติบัตรโครงการ "ธนาคารความดี" ประจำปี 2559
21 กุมภาพันธ์ 2560 มอบของขวัญที่ระลึก โครงการออมทรัพย์ออมความดี
21 กุมภาพันธ์ 2560 มอบเกียรติบัตรสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2559
20-24 กุมภาพันธ์ 2560 บรรยากาศการเปิดรับสมัครห้องเรียนพิเศษ
23 กุมภาพันธ์ 2560 มอบดอกกุหลาบนักเรียน ม.6 ที่ได้รับการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
23 กุมภาพันธ์ 2560 งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 116
24 กุมภาพันธ์ 2560 พิธีเปิดโครงการ MEP DAY TIMETABLE 2017
9 มีนาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย พิจารณาการจัดสือหนังสือปีการศึกษา2560
6-11 มีนาคม 2560 ทัศนศึกษาโครงการเปิดโลกการเรียนรู้ (ห้องเรียนพิเศษ SMP)
15 มีนาคม 2560 นักเรียนเข้าร่วมการประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 17
13-18 มีนาคม 2560 ทัศนศึกษาห้องเรียนพิเศษ Mep (mep Field Trip)
20 มีนาคม 2560 โรงเรียนบางกะปิ เข้าศึกษาดูงานด้านกระบวนการการบริหาร "ส.น."
21 มีนาคม 2560 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์เข้าศึกษาดูงาน. "ส.น."
23-24 มีนาคม 2560 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
26 มีนาคม 2560 การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดพังงา 2560
27-30 มีนาคม 2560 บรรยากาศการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนทั่วไป)
29 มีนาคม 2560 คณะกรรมการกระทรวงสาธารณสุขเข้าประเมินโรงเรียนปลอดบุหรี่
   
 
 

Copyright © 2015. All Rights Reserved