Follow Us :
 
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันประกาศ   หมดอายุข่าว
     
- ประกาศผลสอบนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ รอบที่ 2 01-04-60 -
  สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ม.3 และ ม.6 อันดับที่ 1 ของจังหวัดพังงา 03-04-61 -
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ) 03-04-61 -
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทโรงเรียนอื่น) 03-04-61 -
  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภทในเขตพื้นที่บริการ) 03-04-61  
  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทนักเรียนเดิม) 03-04-61  
  ตัวอย่างการปักชื่อ อักษรย่อ ส.น. และสีดาวคณะ โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" 17-04-61 15-05-61
  ประกาศการจัดคณะสีห้องเรียน นักเรียนใหม่ปี 2561 ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 17-04-61 15-05-61
  ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 17-05-61 15-05-61
  จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน โบว์ริบบิ้น เสื้อและกางเกงพละ กระเป๋าเป้ สมุดและเครื่องเขียน 17-05-61 -
  ระเบียบการแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" 17-05-61 -
  เปิดรับสมัครผู้ประกอบจำหน่ายอาหารกลางวันนักเรียน ประเภทร้านอาหารอิสลาม 08-05-61 11-05-61
  ปฏิทินการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ตามระดับชั้น ม.1ม.2 และ ม.3 (วันจันทร์ คาบ 7-8) - -
  ตารางการจัดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ระดับชั้น ม.1 ม.2 และ ม.3 (วันอังคาร คาบที่ 7) - -
  รายวิชาเพิ่มเติมตามแผนการเรียน ห้องเรียนและครู ระดับชั้นม.1 ม.2 ม.3 ม.4 และ ม.5 - -
  ลงทะเบียน โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของรัฐ - -
  The Selection of a Foreign teacher Announcement - -
  กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" 13-06-61 14-06-61
  ตารางการแข่งขันกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2561 20-06-61 29-06-61
  กำหนดการประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 20-06-61 23-06-61
  สมัครสอบ TEDET สู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 20-06-61 20-07-61
  ตารางอบรมค่ายคอมพิวเตอร์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 24-06-61 27-06-61
  ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 12-07-61 17-06-61
  กำหนดการงาน "เทิดไท้องค์ราชา รู้รักษ์ภาษาไทย ใส่ใจวัฒนธรรม" 20-07-61 26-07-61
  กำหนดการ โครงการอบรมแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : Youth  Counselor 01-08-61 03-08-61
  ตารางและโปรแกรมติดตั้งการอบรมคอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรม Python ระดับชั้น ม.5 06-08-61 10-08-61
  ตารางการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย (Pisa) ระดับชั้นม.1-3 ครั้งที่ 2 16-08-61 20-08-61
  แจ้งตารางเปลี่ยนแปลงห้องเรียนของครูผู้สอนและนักเรียน วันที่ 20 สิงหาคม 2561 16-08-61 20-08-61
  Takuapanaukul School The Recruitment of Foreign Teacher August6th-10th 17-08-61 10-09-61
  รายวิชาเพิ่มเติมนักเรียนชั้น ม.1-ม.5 ภาคเรียน 2 ประจำปี 2561 24-10-61 -
  ปฏิทินการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ตามระดับชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (จันทร์ คาบ 7-8) 05-11-61 -
  ตารางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 (อังคาร คาบ 7) 05-11-61 -
  ร่วมโหวต "เสนาเกมส์" 2561 คณะสีใดได้ครองถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม กีฬา-กรีฑา 06-11-61 15-12-61
  ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2561 07-12-61 12-12-61
  กำหนดการ Christmas Avtivity Schedule 2018 25th 17-12-61 25-12-61
  ตารางสอนเสริมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันพฤหัสบดี คาบ 7-8 และวันศุกร์ คาบ 8) 17-12-61 31-12-61
  ตารางการอบรมค่ายคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการตัดต่อคลิปวีดีโอ ระดับชั้น ม.4 18-12-61 21-12-61
     
     
     
 
 
 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331  E-mail : takuapasena@gmail.com
Web Master : JIRAYU SAETAE
Copyright © 2015. All Rights Reserved.