Follow Us :
 
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันประกาศ   หมดอายุข่าว
     
- ประกาศรายชื่อและห้องสอบสัมภาษณ์ โครงการ AFS รุ่นที่ 57 วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 29-06-60 02-07-60
  ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 04-07-60 13-07-60
  ประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “หนึ่งความภูมิใจในบ้านเกิดของฉันที่อยากจารึก” 11-07-60 31-08-60
  กำหนดการ การตัดสินผลและส่งผลการเรียน “มส” และ “มผ” ภาคเรียนที่ 1 11-07-60 11-09-60
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกโครงการเยาวชนเอเอฟเอส รุ่นที่ 57 (พ.ศ.2561-2562) 12-07-60 -
  กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาซี ม.5 14-07-60 19-07-60
  สมัครเข้าร่วมโครงการคาราวานวิทยาศาสตร์กับ อพวช. ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2560 19-07-60 04-08-60
  กำหนดการโครงการอบรมแกนนำประชาธิปไตยและโครงงานคุณธรรม 25-07-60 27-07-60
  กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมหลักสูตรการพิมพ์เอกสารงานวิชาการ ระดับชั้น ม.6 31-07-60 17-08-60
  กำหนดการวันภาษาไทย 2560 07-08-60 08-08-60
  กำหนดการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย ข้อสอบ PISA ม.1-ม.3 19-08-60 22-08-60
  การสรรหาและคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2560 23-08-60 23-08-60
  การสรุปผลการดำเนินการการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับชั้น ม.1-ม.3 30-08-60 11-09-60
  การส่งสรุปกิจกรรมเพิ่มเวลารู้สร้างสรรค์ประโยชน์ CAS ม.1-6 30-08-60 31-08-60
  "โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 13" 30-08-60 30-03-61
  โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" รับสมัครครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 อัตรา (ด่วน!) 06-09-60 08-06-60
  ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 13-09-60 22-09-60
     
     
     
   
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331  E-mail : takuapasena@gmail.com
Web Master : JIRAYU SAETAE
Copyright © 2015. All Rights Reserved.