Follow Us :
 
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันประกาศ   หมดอายุข่าว
     
- ประกาศรายชื่อและห้องสอบสัมภาษณ์ โครงการ AFS รุ่นที่ 57 วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 29-06-60 02-07-60
  ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 04-07-60 13-07-60
  ประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “หนึ่งความภูมิใจในบ้านเกิดของฉันที่อยากจารึก” 11-07-60 31-08-60
  กำหนดการ การตัดสินผลและส่งผลการเรียน “มส” และ “มผ” ภาคเรียนที่ 1 11-07-60 11-09-60
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกโครงการเยาวชนเอเอฟเอส รุ่นที่ 57 (พ.ศ.2561-2562) 12-07-60 -
  กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาซี ม.5 14-07-60 19-07-60
  สมัครเข้าร่วมโครงการคาราวานวิทยาศาสตร์กับ อพวช. ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2560 19-07-60 04-08-60
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331  E-mail : takuapasena@gmail.com
Web Master : JIRAYU SAETAE
Copyright © 2015. All Rights Reserved.