วัน/เดือน/ปี

ภาพเหตุการณ์
  24 มกราคม 2562 คณะผู้บริหารต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา
  31 มกราคม 2562 มอบเกียรติบัตรการสอบ PRE-GIFTED วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ม.ต้น
  31 มกราคม 2562 มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทางวิขาการวิชาคณิตศาสตร์ (รอบแรก)
  1 กุมภาพันธ์ 2562 ตอบคำถามกิจกรรมเลือกตั้งองค์การบริหารกิจการนักเรียนชุดใหม่
  1 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งทวันศุกร์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ 2562
  1 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมการเลือกตั้งสภาองค์การบริหารกิจการนักเรียนชุดใหม่ 2562
  8-10 มกราคม 2562 มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 

Copyright © 2015. All Rights Reserved