วัน/เดือน/ปี

ภาพเหตุการณ์
  24 มกราคม 2562 คณะผู้บริหารต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา
  31 มกราคม 2562 มอบเกียรติบัตรการสอบ PRE-GIFTED วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ม.ต้น
  31 มกราคม 2562 มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทางวิขาการวิชาคณิตศาสตร์ (รอบแรก)
  1 กุมภาพันธ์ 2562 ตอบคำถามกิจกรรมเลือกตั้งองค์การบริหารกิจการนักเรียนชุดใหม่
  1 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งทวันศุกร์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ 2562
  1 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมการเลือกตั้งสภาองค์การบริหารกิจการนักเรียนชุดใหม่ 2562
  8-10 มกราคม 2562 มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
10 กุมภาพันธ์ 2562 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
14 กุมภาพันธ์ 2562 มอบดอกไม้นักเรียนชั้น ม.6 ในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
14 กุมภาพันธ์ 2562 มอบดอกไม้นักกีฬาโรงเรียนระดับชั้น ม.6
14 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
15 กุมภาพันธ์ 2562 มอบเหรียญและเกียรติบัตรนักกีฬาแบตมินตันโรงเรียน
15 กุมภาพันธ์ 2562 มอบเกียรติบัตรผลการสอบ Pre O-Net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
17 กุมภาพันธ์ 2562 THE 10th MEP DAY OSCAR 2019
15 กุมภาพันธ์ 2562 "เสนา" ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
18 กุมภาพันธ์ 2562 มอบเกียรติบัตรโครงการธนาคาร ความดี ปีการศึกษา 2561
18 กุมภาพันธ์ 2562 มอบเกียรติบัตรการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
18 กุมภาพันธ์ 2562 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี การสอบคัดเลือกดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
  17 กุมภาพันธ์ 2562 "เสนา" แสดงศักยภาพนาฏศิลป์ร่วมสมัย เปิดเมืองตะกั่วป่า ครั้งที่ 6
  18 กุมภาพันธ์ 2562 แผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศส “เสนา” ฝึกทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศส
  18 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  19 กุมภาพันธ์ 2562 "เสนา" ร่วมกิจกรรมแห่พระธาตุขึ้นเขาพระบาทเนื่องใน "วันมาฆบูชา"
  กุมภาพันธ์ 2562 บรรยากาศการนำเสนอกิจกรรม CAS ระดับชั้น ม.1-ม.6
  21 กุมภาพันธ์ 2562 มอบเกียรติบัตรและของรางวัล กิจกรรม CAS ดีเด่น ปีการศึกษา 2561
  21 กุมภาพันธ์ 2562 พิธีส่งมอบงานองค์การบริหารกิจการนักเรียน และมอบเกียรติบัตร
  21 กุมภาพันธ์ 2562 ติดตามผลการเรียนและทุนการศึกษาต่อเนื่องนักเรียน “เสนา”
  21 กุมภาพันธ์ 2562 การอบรมขยายผลลูกเสืออาสา กกต. รณรงค์ ช่วยเหลือการเลือกตั้ง ส.ส.62
  22 กุมภาพันธ์ 2562 "ออมทรัพย์ ออมความดี” ตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
  22 กุมภาพันธ์ 2562 สอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ TOP TEST CENTER คณิตศาสตร์
  23-27 กุมภาพันธ์ 2562 บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP,MEP,SMTE
  28 กุมภาพันธ์ 2562 มอบช่อดอกไม้และของที่ระลึกคุณครูอิศราภัทร พรหมภัทร
27 กุมภาพันธ์ 2562 "มองภาพอนาคตตะกั่วป่า สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน"
4 มีนาคม 2562 ร่วมส่งคุณครูสิริลักษณ์ แซ่ตั้น เข้ารับการแต่งตั้ง ผอ.บ้านปากวีป
5 มีนาคม 2562 ร่วมส่งคุณครูอภิญญา เตี๋ยวสกุล เข้ารับการแต่งตั้ง ผอ.บ้านปากคลอง
7 มีนาคม 2562 ร่วมส่งคุณครูกันต์ณัฐภัทร โกยดุลย์ แต่งตั้งเป็น ผอ.วัดอินทนิน
12 มีนาคม 2562 ชาว "เสนา" รณรงค์พร้อมใจไปเลือกตั้ง 2562
12 มีนาคม 2562 โครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดพังงา
13 มีนาคม 2562 บรรยากาศการรายงานตัว ระดับชั้น ม.1 (ห้องเรียนพิเศษ SMP MEP)
14 มีนาคม 2562 บรรยากาศการรายงานตัว ห้องเรียนพิเศษ SMTE ระดับ ม.4
11 มีนาคม 2562 ภาษาไทย “เสนา” คว้ารางวัลชนะเลิศ 2 รายการ 2 รองชนะเลิศ
18 มีนาคม 2562 การอบรมหลักสูตรระยะสั้น การจับจีบผ้าและผูกผ้า
24 มีนาคม 2562 ลูกเสืออาสา กกต. ปฏิบัติงานการเลือกตั้ง ส.ส. 2562
22-27 มีนาคม 2562 บรรยากาศการรับสมัครนักเรียน (ประเภทห้องเรียนทั่วไป)
27 มีนาคม 2562 คณะครู "เสนา" ต้อนรับครูพลและครูปรานอม ไมสัณ
1 เมษายน 2562 มอบเกียรติบัตรเงินรางวัล O-NET ม.3 คณิตศาสตร์ 100 คะแนน
1 เมษายน 2562 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนคันธพิทยาคาร จังหวัดตรัง
4 เมษายน 2562 มอบเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล O-NET ม.6 วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนน
5 เมษายน 2562 รายงานตัวนักเรียน ระดับชั้น ม.4 (ม.3 โรงเรียนเดิม)
5 เมษายน 2562 สอบวัดความรู้และสอบคัดเลือกนักเรียน ระดับ ม.1 (ห้องเรียนทั่วไป)
6 พฤษภาคม 2562 ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.10
7 พฤษภาคม 2562 "ส.น." ต้อนรับคณะครูโรงเรียนวัดนวลนรดิส ศึกษาดูงาน
   
 
 

Copyright © 2015. All Rights Reserved