Follow Us :
 
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันประกาศ   หมดอายุข่าว
     
- ตารางสอบการทดสอบทางการศึกษา O-NET ม.3 ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 30-01-60 05-02-60
- เปิดรับสมัครนักดนตรีไทยโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" (รับจำนวนจำกัด) 31-01-60 10-02-60
- เปิดรับสมัครนักกีฬาฟุตบอล โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" 04-02-60 ไม่ระบุ
- ตารางการสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตราฐานกลาง (สพม.14) 07-02-60 28-02-60
- เปิดรับสมัครนักเรียนนาฏศิลป์ไทย โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" 08-02-60 ไม่ระบุ
- ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดจังหวัดพังงา 14-02-60 17-02-60
- MEP DAY TIMETABLE 24th Februry 2017 14-02-60 24-02-60
- กำหนดการโครงการค่ายยอดนักสืบวิทยาศาสตร์ (ห้องเรียนพิเศษ) 16-02-60 10-03-60
- ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (ระดับชั้น ม.1-ม.6) 21-02-60 06-03-60
- รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ SMP) ประจำปีการศึกษา 2560 11-01-60 24-02-60
- รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ MEP) ประจำปีการศึกษา 2560 11-01-60 24-02-60
- รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ SMTE) ประจำปีการศึกษา 2560 11-01-60 24-02-60
- รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ MEP) ประจำปีการศึกษา 2560 11-01-60 24-02-60
- สรุปรายงานผลยอดรับสมัครนักเรียน (ห้องเรียนพิเศษ) ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560 24-02-60 30-03-60
- การจัดห้องเรียนแยกตามแผนการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 24-02-60 09-05-60
- ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (SMP SMTE MEP) 04-03-60 05-03-60
- ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ SMP) 06-03-60 05-03-60
- ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ MEP) 06-03-60 05-03-60
- ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ SMTE) 06-03-60 05-03-60
- ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ MEP) 06-03-60 05-03-60
- ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้น ม.1 (ห้องเรียนพิเศษ SMP,MEP) 09-03-60 08-04-60
- ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้น ม.4 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ SMTE,MEP) 09-03-60 08-04-60
- กำหนดการทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.1-ม.4 ห้องเรียนพิเศษ MEP (MEP FIELD TRIP) 10-03-60 18-03-60
- ตารางสอนปรับพื้นฐานนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP (ระดับชั้น ม.1และ ม.4) 10-03-60 09-05-60
- นโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" 13-03-60 -
- รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ MEP (รอบที่ 2) 21-03-60 30-03-60
- รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ MEP (รอบที่ 2) 21-03-60 30-03-60
- Announcement The recruitment of a foreign teacher 21-26 March 2017 21-03-60 26-03-60
- กำหนดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 21-03-60 24-03-60
- ส่งผลงานประกวดโครงการนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย 2560 22-03-60 31-05-60
- ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและห้องสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ MEP ม.1 และ ม.4 (รอบที่ 2) 28-03-60 29-03-60
- ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ MEP ม.1 และ ม.4 (รอบที่ 2) 29-03-60 08-04-60
- กลุ่มบริหารงานวิชาการขอเชิญประชุมผู้ปกครองและนักเรียนแก้ตัวรอบพิเศษ (ด่วนที่สุด) 30-03-60 31-03-60
- รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว พนักงานรักษาความสะอาดสระว่ายน้ำ จำนวน 1 อัตรา 29-03-60 31-03-60
- รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภทห้องเรียนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2560 07-02-60 30-03-60
- รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทห้องเรียนทั่วไป โรงเรียนเดิม) ประจำปีการศึกษา 2560 07-02-60 30-03-60
- รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทห้องเรียนทั่วไป โรงเรียนอื่น) ประจำปีการศึกษา 2560 07-02-60 30-03-60
- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารายงานตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ในเขตพื้นที่บริการ) 31-03-60 08-04-60
- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารายงานตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (นอกเขตพื้นที่บริการ) 31-03-60 08-04-60
- ประกาศรายชื่อนักเรียนและห้องสอบคัดเลือกจัดอันดับเข้าศึกษาต่อ ม.4 (ห้องเรียนทั่วไป) 31-03-60 02-04-60
- รายงานยอดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 (ประเภทห้องเรียนทั่วไป) 31-03-60 -
- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.3 สมัครใหม่และโรงเรียนอื่น) 04-04-60 06-04-60
- ประกาศรายชื่อผู้เข้ามอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (ห้องเรียนพิเศษ SMP , SMTE) 06-04-60 07-04-60
- ประกาศรายชื่อผู้เข้ามอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (ห้องเรียนพิเศษ MEP) 06-04-60 07-04-60
- ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและห้องสอบคัดเลือกเข้าแผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนทั่วไป) 06-04-60 07-04-60
- ตารางเรียนและห้องเรียนโครงการปรับพื้นฐานการเรียนภาคฤดูร้อน ม.1 และ ม.4 (24 เม.ย.- 10 พ.ค.60) 06-04-60 10-05-60
- ตัวอย่างการปักชื่อ อักษรย่อ ส.น. และสีดาวคณะ โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" 08-04-60 15-05-60
- เปิดจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน โบว์ริบบิ้น เสื้อและกางเกงพละ กระเป๋าเป๋ สมุดและเครื่องเขียน 08-04-60 -
- ประกาศรายชื่อมอบตัวนักเรียน คณะสี และห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 18-04-60 15-05-60
- ประกาศรายชื่อมอบตัวนักเรียน คณะสี และห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 18-04-60 15-05-60
- รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป (รอบที่ 2) 25-04-60 04-05-60
- รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป (รอบที่ 2) 25-04-60 04-05-60
- ประกาศการจัดห้องเรียนแยกตามแผนการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560  04-05-60 15-05-60
- ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 และ 2/9 04-05-60 15-05-60
- ประกาศกำหนดการเลือกแผนการเรียน นักเรียนห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2560 04-05-60 15-05-60
- กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560 09-05-60 11-05-60
- ตรวจสอบรายชื่อกิจกรรมชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2560 15-05-60 22-05-60
- กำหนดการโครงการเข้าค่ายคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2560 15-05-60 03-06-60
- รับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 09-05-60 28-05-60
- กำหนดการและเอกสารประกอบการรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 และ 3 09-05-60 28-05-60
- ปฏิทินการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ตามระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (วันจันทร์คาบ 7-8) 15-05-60 18-09-60
- ตารางการจัดกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (วันอังคารคาบ 7) 16-05-60 12-09-60
- ขั้นตอนวิธีการลงทะเบียนชุมนุมหลังจากที่นักเรียนรับรหัสลงทะเบียนจากครูประจำชุมนุม 16-05-60 22-05-60
- รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว พนักงานทำความสะอาดสระว่ายน้ำ จำนวน 1 อัตรา 18-05-60 24-05-60
- ตารางสถานที่จัดกิจกรรมคณะสี กีฬาสีภายใน (วันศุกร์ คาบที่ 8) ประจำปี 2560 19-05-60 30-06-60
- กำหนดการและสถานที่ การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 06-06-60 10-06-60
  กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 13-06-60 15-06-60
  กำหนดการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพิมพ์เอกสารงานวิชาการ” ชั้น ม.3 13-06-60 21-06-60
  เปลี่ยนแปลงห้องเรียนและสถานที่สอบการอ่าน ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้น ม.1-3 26-06-60 26-06-60
  กำหนดการพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ วันสถาปนาลูกเสือแห่ฟงชาติ 2560 26-06-60 30-06-60
     
 
 
 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331  E-mail : takuapasena@gmail.com
Web Master : JIRAYU SAETAE
Copyright © 2015. All Rights Reserved.