วัน/เดือน/ปีภาพเหตุการณ์

7-8 พฤศจิกายน 2560 บรรยากาศการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
20 พฤศจิกายน 2560 มอบเกียรติบัตรนักเรียน งานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 67
18 พฤศจิกายน 2560 บรรยากาศการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
20-22 พฤศจิกายน 2560 อบรมหลักสูตร Microsoft Publisher ระดับชั้น ม.4
23 พฤศจิกายน 2560 มอบเกียรติบัตรกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
23 พฤศจิกายน 2560 มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนในโครงการทดสอบความรู้วิชาสังคมศึกษา
24 พฤศจิกายน 2560 วันวชิราวุธ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณกำเนิดลูกเสือไทย
24 - 26 พฤศจิกายน 2560 โครงการ MEP Challenging English Camp 
26 พฤศจิกายน 2560 การสอบภาคทฤษฎี นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3
28 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรมอาสากาชาดพัฒนาวัดสวนไผ่ ระดับชั้น ม.ปลาย
28 พฤศจิกายน 2560 พิธีปฏิญาณตนและมอบเข็มสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน
29 พฤศจิกายน 2560 บริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 

Copyright © 2015. All Rights Reserved