วัน/เดือน/ปีภาพเหตุการณ์

28 ธันวาคม 2560 มอบเกียรติบัตรนักเรียน งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
28 ธันวาคม 2560 งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ "มนต์รักเสนา ลั้ลลาปีใหม่"
29 ธันวาคม 2560 กิจกรรมการทำบุญ ตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ 2561
29 ธันวาคม 2560 บรรยากาศ SENA MUSIC AWARD #1 รอบตัดสิน
4 มกราคม 2561 มอบเกียรติบัตรและถ้วย กีฬาเยาวชนครั้งที่ 34 และ "ราชภัฏภูเก็ตคัพ"
5 มกราคม 2561 ร่วมต้อนรับคุณครูกัญญ์ณณัฎฐ์ ปั้นทอง (วิชาเอกคหกรรม)
6-7 มกราคม 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา Application บนโทรศัพท์มือถือ
11 มกราคม 2561 หอสมุดวิทยาบริการจัดกิจกรรมมอบรางวัลโครงการรักการอ่าน
11 มกราคม 2561 รับฟังการบรรยายโครงการ Chevron Enjoy Science ขับเคลื่อน PLC
14 และ 21 มกราคม 2561 กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
16 มกราคม 2561 คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมงานวันครูแห่งชาติ ครั้ง 62
17 มกราคม 2561 กิจกรรมการซ้อมเดินขบวนพาเหรด การแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายใน 2560
18 มกราคม 2561 การแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายใน วันแรก (การแข่งขันว่ายน้ำ)
19 มกราคม 2561 การเดินขบวนพาเหรดและพิธีเปิดการแข่งขัน "เสนาเกมส์" (วันที่สอง)
20 มกราคม 2561 วันสุดท้าย พิธีปิดและมอบถ้วยรางวัลกีฬา-กรีฑาภายใน "เสนาเกมส์"
24-26 มกราคม 2561 พิธีเปิดงาน "PKRU Book Fair" 2018
22-24 มกราคม 2561 บรรยากาศการอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม PhotoScape ระดับชั้น ม.1
22 มกราคม 2561 ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1
25 มกราคม 2561 กิจกรรมการนำเสนอผลงาน Star Stems ระดับชั้น ม.6
26 มกราคม 2561 รับฟังการประชุมทางไกล “การนำมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฉบับปรับปรุง 2560
22-27 มกราคม 2561 ทัศนศึกษาดูงานโครงการ Becoming Global Citizen Abroad MEP
27 มกราคม 2561 สอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก
29 มกราคม 2561 มอบเกียรติบัตรการสอบแข่งขันทางวิชาการ นานาชาติ (รอบแรก)
   
   
   

Copyright © 2015. All Rights Reserved