วัน/เดือน/ปี

ภาพเหตุการณ์
  28 พฤศจิกายน 2562 พิธีมอบทุนการศึกษา 505,400 บาท ประจำปีการศึกษา 2562
  29 พฤศจิกายน 2562 การสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก (ระดับชั้นมัธยมศึกษา)
   2 ธันวาคม 2562 การแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายใน "เสนาเกมส์ 2019" (วันแรก)
  3 ธันวาคม 2562 ขบวนพาเหรดคณะสี "เสนาเกมส์" 62 (วันที่สอง)
  3 ธันวาคม 2562 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนภายใน ภาคเรียนที่ 2/2562
  3 ธันวาคม 2562 การแข่งขันกรีฑาประเภทลู่และลาน (วันแรก)
  4 ธันวาคม 2562 วันสุดท้ายและพิธีปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน "เสนาเกมส์ 2562"
5 ธันวาคม 2562 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ 5 ธันวาคม ประจำปี 2562
30 พฤศจิกายน 2562  กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ภูเก็ต)
6 ธันวาคม 2562 เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น และทุนการศึกษา
7-8 ธันวาคม 2562 โครงการทัศนศึกษา ครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
7-8 ธันวาคม 2562 อันดับที่ 4 จาก 45 ทีม การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
9 ธันวาคม 2562 กิจกรรมอบรมธรรมะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
12 ธันวาคม 2562 ครูสุดารัตน์ พึ่งผล กล่าวอำลาในโอกาสย้ายไปโรงเรียนสตรีพังงา
11-13 ธันวาคม 2562 อบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรโปรแกรม "Microsoft PowerPoint" ชั้น ม.2
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
 
   

Copyright © 2015. All Rights Reserved